ติดต่อเรา

Medical Education Center Hatyai Hospital

 

Visit us

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่

182 ถนนรัถการ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Call us

074-239379

Contact us

mec.hatyai@cpird.in.th