ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่

ที่อยู่ : 33 ถนนิพันธ์สงเคราะห์ 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074-263380

โทรสาร   : 074-263378

อีเมล์      : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.