การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563


4 ตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์ รอบแรก 11 พ.ย.62 เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

ที่กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยใน

 

 

Download ใบสมัครรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน