ทำเนียบรุ่นนักศึกษา

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 18) รหัส 59

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 17) รหัส 58

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 16) รหัส 57

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 15) รหัส 56

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 14) รหัส 55

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 13) รหัส 54

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 12) รหัส 53

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 11) รหัส 52

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 10) รหัส 51

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 9) รหัส 50

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 8) รหัส 49

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 7) รหัส 48

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 6) รหัส 47

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 5) รหัส 46

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 4) รหัส 45

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 3) รหัส 44

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 2) รหัส 43

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 1) รหัส 42

เป็นสถาบันผลิตแพทย์ชั้นเลิศ เพื่อชาวชนบทในภาคใต้ สร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม สามารถปฏิบัติงานในชนบทได้ยั่งยืน และมีความสุข

Share on facebook
CPIRDHATYAI
Share on email
mec.hatyai@cpird.in.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 517 total views,  4 views today