ทำเนียบรุ่นนักศึกษา

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 17) รหัส 58

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 16) รหัส 57

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 15) รหัส 56

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 14) รหัส 55

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 13) รหัส 54

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 12) รหัส 53

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 11) รหัส 52

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 10) รหัส 51

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 9) รหัส 50

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 8) รหัส 49

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 7) รหัส 48

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 6) รหัส 47

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 5) รหัส 46

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 4) รหัส 45

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 3) รหัส 44

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 2) รหัส 43

นักศึกษาแพทย์ (รุ่นที่ 1) รหัส 42