เป็นสถาบันผลิตแพทย์ชั้นเลิศ เพื่อชาวชนบทในภาคใต้ สร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม สามารถปฏิบัติงานในชนบทได้ยั่งยืน และมีความสุข

CPIRDHATYAI
mec.hatyai@cpird.in.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 1,027 total views,  4 views today