รายชื่อนักศึกษา

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 21)

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 (รุ่นที่ 20)

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (รุ่นที่ 19)

เป็นสถาบันผลิตแพทย์ชั้นเลิศ เพื่อชาวชนบทในภาคใต้ สร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม สามารถปฏิบัติงานในชนบทได้ยั่งยืน และมีความสุข

CPIRDHATYAI
mec.hatyai@cpird.in.th
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 1,026 total views,  2 views today