ทำเนียบบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2563

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ได้ที่ LINK : [ https://drive.google.com/file/d/12nlfgbeaIg0wIROJ0xlEOFpGhshcwl9V/view?usp=sharing ]