เดือน: มิถุนายน 2022

ประกาศจังหวัดสงขลา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องเตรียมเกล็ดเลือดเข้มข้นอัตโนมัติ
จำนวน ๔ ชุด พร้อม Platelet Apheresis Kit ชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือดเข้มข้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสงขลา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ PT,PTT จำนวน ๒ ชุด พร้อมน้ำยา ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอเรียนเชิญ อาจารย์แพทย์/นักศึกษาแพทย์ ร่วมกิจกรรมทำบุญหอพัก

เรียนเชิญอาจารย์แพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญหอพัก ประจำปี …

ขอเรียนเชิญ อาจารย์แพทย์/นักศึกษาแพทย์ ร่วมกิจกรรมทำบุญหอพัก Read More »