ขอเรียนเชิญ อาจารย์แพทย์/นักศึกษาแพทย์ ร่วมกิจกรรมทำบุญหอพัก

เรียนเชิญอาจารย์แพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญหอพัก ประจำปี 2565
ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่

หมายเหตุ : อาจารย์แพทย์ที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม สามารถตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน QR code ได้เลย